Privacy policy


Privacybeleid

Uw zorgverlener hecht groot belang aan de bescherming van uw privacy en handelt hierbij steeds in overeenstemming met de geldende privacywetgeving, waaronder de nieuwe Europese verordening ‘AVG’ en de Belgische privacywet.
Dit privacybeleid is van toepassing op de verwerking van uw persoonsgegevens via onze dienstverlening, waaronder begrepen onze website www.dermatoloog-antwerpen.be

Verantwoordelijke voor de verwerking

Uw persoonsgegevens worden verwerkt door BVBA Dr. Kevin Gmelig Meijling dermatoloog, Jan Van Rijswijcklaan 109, 2018 Antwerpen, O.N. 0665.578.663, verantwoordelijke voor de verwerking.

Onze verwerkingsactiviteiten

Wij verwerken enkel de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het aanleggen en bijhouden van uw medisch dossier en het u kunnen verlenen van kwalitatieve gezondheidszorgdiensten, zoals bedoeld in de Wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patiënt en de gecoördineerde Wet van 14 juli 1994 betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging. Het gaat daarbij met name om uw identificatie- en contactgegevens, financiële en administratieve gegevens, medische gegevens en alle andere gegevens die relevant zijn in het kader van uw medische verzorging.

Wij kunnen uw persoonsgegevens rechtstreeks van u ontvangen (zoals bij het inplannen van een afspraak via telefoon, e-mail of de online afspraakplanner op onze website of in de context van een consultatie) of verkrijgen van andere zorgverleners (zoals de arts die u eventueel naar ons heeft doorverwezen of het medische bureau dat ons desgevallend de resultaten van uw bloedonderzoek bezorgd). Indien noodzakelijk om de hierboven beschreven doeleinden te realiseren, kunnen wij uw gegevens delen met derden. Voor het overige worden uw gegevens enkel met derden gedeeld indien dit wettelijk verplicht of toegelaten is. Zo worden bepaalde gegevens gedeeld met uw eigen ziekenfonds, of voor niet-verzekerde patiënten ten laste van het OCMW, met uw eigen OCMW en kunnen wij uw gegevens delen met de eventuele andere zorgverleners waar u een behandelrelatie mee heeft. Voor zover wettelijk vereist, vragen wij steeds uw voorafgaandelijke toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Cookies

Als u onze website bezoekt, houden we de volgende gegevens van u bij: de pagina’s die u bezoekt, uw ip- adres en een identificatie van uw browser en computer-type. We houden ook bij waar u scrollt, op klikt en hoe u intrageert met onze website. Dit doen wij door middel van cookies. Cookies zijn stukjes informatie die op uw eigen computer of mobiel toestel bewaard worden. Deze laten ons toe het gebruik en de functionaliteiten van onze website te verbeteren. Wij doen hiervoor ook een beroep op cookies van derden, met name Adobe Analytics en Hotjar.
U kunt op elk moment via de instellingen van uw browser alle geïnstalleerde cookies uitschakelen of verwijderen van uw computer of mobiel eindtoestel. Houd er rekening mee dat het veranderen van de instellingen ervoor kan zorgen dat onze website niet goed meer functioneert.

Bewaartermijn

Wij nemen de gepaste technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen. Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk. We zijn evenwel verplicht uw medisch dossier te bewaren tot 30 jaar na uw laatste consultatie.

Uw privacy-rechten

U hebt steeds het recht om uw eigen persoonsgegevens te raadplegen en te verbeteren. In bepaalde gevallen kunt u ons ook vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens tijdelijk te beperken, te verwijderen of over te dragen aan een derde.

Contact

Voor alle vragen over dit privacybeleid, en het uitoefenen van uw privacy-rechten, vragen wij u om contact op te nemen met uw zorgverlener via info@dermatoloog-antwerpen.be.
Indien u van mening bent dat uw zorgverlener uw privacy schendt, dan kunt u zich wenden tot de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel / +32 (0)2 274 48 00 / contact@apd-gba.be/ www.gegevensbeschermingsautoriteit.be.

Tekst geldig vanaf 25 mei 2018.